História obchodovania

Skôr ako spoznáme svoju budúcnosť mali by sme sa oboznámiť so svojou minulosťou. Len taký človek, ktorý pozná svoju minulosť môže rásť do svojej úspešnej budúcnosti. Dnes si preto napíšeme niečo o histórii obchodovania.

Obchod ako samostatná hospodárska činnosť sa začína objavovať na rozhraní rodovej a otrokárskej spoločnosti, po oddelení remesiel od poľnohospodárstva a miest od dedín. Vzniká tovarová výroba, ktorá má za následok tovarovú výmenu, z ktorej sa následne stáva peňažná výmena. Výrobok patrí svojmu výrobcovi a cieľom výmeny je získať iný výrobok a neskôr drahé kovy. Pri takomto styku končí jednoduché vymieňanie tovarov medzi kmeňmi a rodmi (che è il regolabarba più conveniente).

Mohli by sme povedať, že formovanie obchodu ako ľudskej činnosti vrcholí v tretej veľkej spoločenskej deľbe práce. Pri nej sa vymedzuje človek ako kupec výlučne zaoberajúci sa výmenou tovaru. Postupne narastá miestna a časová diferenciácia vo výmene a vymedzuje sa na kúpu a predaj. Za akýsi medzník, či kolísku prvého obchodu sa považuje Babylonská ríša. V babylonskej ríši už poznali aj peniaze, úroky a platenie na splátky. Peniaze však nemali dnešnú podobu, boli to zväčša strieborné vážené a označené mince. V 5. až v 8. storočí nášho letopočtu nastupuje tzv. feudálne zriadenie. V skratke by sme mohli povedať, že moc feudála je založená na vlastníctve pôdy. V tomto období sa rozvoj obchodu spomalil, čo zapríčinili nielen vlastníci pôdy, ale aj cirkev. Existujú tu však obchody s luxusným tovarom pre najbohatšie vrstvy a výročné trhy pre väčšinu ostatných ľudí. V 10. storočí by sme mohli povedať, že aj vďaka križiackym výpravám, ktoré priniesli s orientu nový tovar do Európy, sa medzinárodný obchod vzkriesil. Postupne vznikali novinky v obchodovaní. Jednou takou novinkou bol tranzit, či veľkoobchod, kedy bohatí kupci nakupujú tovar a potom ho v inej krajine postupne jednotlivo rozpredávajú.

Ďalej vznikli tzv. obchodný zástupcovia, ktorí na trvalo zostávali v cudzine a namiesto majiteľov predávali tovar. Určite nie poslednou novinkou, nie však pre dnešný svet, ale pre svet vtedy bol vznik obchodných spoločností. Vznik obchodných spoločností sa rozvinul najmä kvôli snahe preniesť riziko na viac osôb. 14. a 15. storočie so sebou priniesli rozvoj obchodovania a zámorské objavy, ktoré rozšírili sortiment. Čo je veľmi dôležité v tomto období je, že končí štátny monopol a panovník už nemá výhradné právo obchodovať s cudzinou. V 17. až 18. storočí začal obchod vplývať na priemysel. V 19. storočí sa objavujú prvý ekonómovia, s bohatými ekonomickými víziami. V tomto období vzniká obchodná živnostenská komora a rušia sa cechy. Koncom 19. storočia začína hospodárska kríza a vznikajú kartely, a teda dohody, ktoré vylučujú voľnú súťaž a udržujú cenu výrobkov na potrebnej výške. Po roku 1921 dochádza k nárastom obchodov a obchodovania (rasoio a mano libera).

Malí obchodníci zakladajú družstva pre konkurencie schopnosť veľkým firmám. Dochádza k výrobe a predaju nového tovaru, ako je napríklad kozmetika a nábytok. Rozvíja sa špecializácia predaja, rastie spotreba obyvateľov, rozširujú sa spotrebné družstvá, vznikajú veľké obchodné firmy a čo je veľmi dôležité pre obchod zosilňuje sa konkurencie schopnosť. Mohli by sme povedať, že tak je to teoreticky až do dnes. Avšak v súčasnosti pribudli nové typy obchodu a takým novým typom obchodu je napríklad internetový predaj.